Kniha návštěv

Externí TV Tunery a Videoboxy (analogové)

Tento článek bude pojednávat o možnostech provozování Amigy na monitorech LCD přes tyto externí video konvertory, které jsou schopné převádět analogový videosignál na signál vga kompatibilní. Již ze začátku nutno předeslat, že se jedná o alternativní možnost s mnoha slabinami, která vyplývá z faktu, že kvalita videosignálu AV, či S-Video nedosahuje úrovně kvality RGB. S tím spojená konverze snímkování z původních 50 Hz do 60 Hz či 75 Hz přináší zhoršení plynutosti scrollování obrazu, které se nejvíce projeví při hraní rychlé scrollujících her a dem. Dále si vše rozebereme obšírněji a předvedeme v praxi na několika nám dostupných zařízeních.

Několik slov úvodem

Amiga používá ve své PAL variantě videosignál 15 Khz 50 Hz. Tento nelze rozchodit na klasickém PC monitoru, a aby toho bylo možné dosáhnout je zapotřebí nějakým způsobem konvertovat signál. Tohoto docílíte mimo jiné například zapojením přes externí tv tuner. Abychom docílili nejvýše možné kvality výstupu, musíme použít RBG výstup Amigy. Protože však tyto externí boxy ve většině případů nedisponují RGB vstupy (ve formě SCARTu) musíme se spokojit s kvalitou, kterou nabízí S-Video (pouze u Amigy CD32), nebo dokonce ještě horším kompozitním AV signálem. Z toho vyplývá, že výsledná kvalita bude vhodná spíše pro nouzové použití, nebo na občasné hraní her.
Na testy jednotlivých zařízení je použita Amiga CD32, která disponuje jak S-Video tak kompozitním výstupem.

cd32
obr: Testy proběhly s Amigou CD32+Paravision / Všechny tunery disponují de-interlacingem

TEST VIDEOBOXŮ

Do testu jsem zařadil tyto externí tunery a videoboxy:
Genius TVB-S201 PRO
AVerMedia AVerTV Box7 Live
Hercules smartTV on Screen
Grandtec GVC-1000 (DELL OEM)
CYP CM-347ST

1. GENIUS TVB-S201 PRO

Specifikace

rozlišení: max. 1024x 768, při fixní frekvenci 60 Hz
Vstupy: VGA, S-Video, AV, Audio, Anténa
Výstupy: VGA, Audio
Specifika: PiP

obr: Tv tuner GENIUS TVB-S201 PRO
obr
obr: Ukázka režimu PiP v podání Tv tuneru GENIUS TVB-S201 PRO

Schopnosti v praxi

Tuner patří do rodiny tunerů s max. rozlišením 1024x 768, poskytuje i nižší režimy jako 640x480 a 800x600 px. Obraz zobrazuje vždy včetně overscanu, tudíž je vhodné pro potřeby Amigy používat rozlišení alespoň 800x600 px. Obraz má mírný šum, též mírně zrní, což se projeví zejména při statickém obrazu (například v systému). Obraz je jinak celkem ostrý, podle nastavení se může vyskytnout mírný duch kolem ostrých přechodů. Při užití S-Videa je obraz výrazně lepší než u AV, kdy se již slévají barvy a přibývá duchů.

Fixní frekvence 60 Hz sice zaručuje chod tuneru s jakýmkoliv monitorem, ale zároveň způsobuje trhání obrazu, které zpozorujete zejména při rychlých demech a hrách, způsobených nepříliš kvalitní konverzí snímkování 50->60 Hz.

Odezva tuneru, tedy zpoždění, vzniklé převodem videosignálu do jeho výsledné podoby a jeho zobrazením je na přijatelné úrovni, problémy v tomto smyslu nebudou dělat ani rychlejší hry.

Tuner obsahuje on-screen menu, kde nechybí nejdůležitější volby jako regulace jasu, kontrastu, sytosti barev a ostrosti obrazu. Můžete též využít funkce PiP a používat tuner současně s PC, kdy obraz z analogového videozroje (amiga) bude zobrazován například v okénku na vaší ploše.

obr
obr: Obrazovka systému v podání tuneru GENIUS (pro zvětšení klikněte)
obr
obr: Obrazovka her v podání tuneru GENIUS (pro zvětšení klikněte)

Hodnocení

+ relativně čistý, ostrý obraz
* funkce PiP
- trhání obrazu (nevalná konverze 50-60 Hz)

 

2. AVerMedia AVerTV Box7 Live

Specifikace

rozlišení: max. 1280x1024, při fixní frekvenci 60 Hz
Vstupy: VGA, S-Video, AV, Audio, Anténa
Výstupy: VGA, Audio
Specifika: P-Scan, 3D-MAD motion based deinterlacing, PiP (některé modely)

obr
obr: Tv tuner AVerTV Box7 Live

Schopnosti v praxi

Tuner patří do pokročilejší kategorie tunerů s vyšším rozlišením (až 1280x1024 px) s pokročilými filtry na odstranění prokládaného (interlace) signálu. Obraz je zobrazován včetně overscanu, nastavte si proto alespoň rozlišení 800x600 px. Obraz je celkem čistý, nechodází k zrnění, ale je zde problém s nepříjemným chvěním obrazu. To je způsobeno tím, že tuner nepočítá s neprokládanými režiny videosignálu, který Amiga používá na hry. Bez chvění tudíž zobrazíte použe režimy Interlaced. Podstatný rozdíl v kvalitě zobrazení S-Videa a AV můžete porovnat na obrázcích. Nejvíce se projení ve slévání barev v podání AV signálu.Obraz též obsahuje nepatrný duch.

Fixní frekvence při 60 Hz způsobuje trhání zejména rychlých her a dem. Též odezva tuneru není příliš valná, zřejmě za to mohou pokročilé filtry na stabilizaci obrazu, které potřebují nějaké msec na zpracování obrazu.

Tuner obsahuje on-screen menu, kde můžete nastavit nejběžnější volby týkající se obrazu - kontrast, jas, sytost barev, ostrost apod. Pokud vlastníte tuner s podporou PiP, můžete tuner propojit s PC a sledovat tuner souběžně na pracovní ploše monitoru.

obr
obr: Obrazovka systému v podání tuneru Aver (pro zvětšení klikněte)
obr
obr: Obrazovka her v podání tuneru Aver (pro zvětšení klikněte)

Hodnocení

+ celkem čistý obraz
* funkce PiP
- chvění celého obrazu v neprokládaných režimech Amigy (velmi nevhodné na hry)
- trhání obrazu způsobené nevalnou konverzí snímkování
- nevalná odezva

 

3. Hercules SmartTV on Screen

Specifikace

rozlišení: 1024x768 max., volitelná frekvence 60/75 Hz
Vstupy: VGA, S-Video, AV, Audio, anténa
Výstupy: VGA, TV out, Audio
Specifika: v rozlišení 640x480 osekává overscan

obr
obr: Tv tuner Hercules SmartTV on Screen

Schopnosti v praxi

Tuner z kategorie rozlišení do 1024x768 px. Tuner je schopen zobrazit overscan, ale v rozlišení 640x480 px ho osekává. Považuji to za plus, protože spousta her overscan nepoužívá, a vy tak dosáhnete větší plochy obrazu. Při vyšším rozlišení už zobrazuje i overscan. Obraz obsahuje jistou míru šumu, navíc má poměrně výrazný duch.

Díky schopnosti pracovat při 75 Hz získáte slušně plynulý obraz i u rychlých dem a her. Pokud se jedná o příliš rychlý pohyb, může se stát, že přestane stíhat deinterlační filtr a rychle pohybující se objekty budou rastrované (efekt scanlines).

Odezva tuneru je na slušné úrovni.

Tuner obsahuje on-screen menu, kde nastavíte vše nezbytné pro práci tuneru jako rozlišení, frekvenci, sytost barev, jas, kontrast apod.

obr
obr: Obrazovka systému v podání tuneru Hercules (pro zvětšení klikněte)
obr
obr: Obrazovka her v podání tuneru Hercules (pro zvětšení klikněte)

Hodnocení

+ schopnost 75 Hz (slušná snímková konverze)
+ v rozlišení 640x480 nezobrazuje overscan
- horší kvalita obrazu (šum a duchy)
- deinterlace filter v určitých případech jemně nestíhá

 

4. Grandtec GVC-1000 (DELL OEM)

Specifikace

rozlišení: 1024x768 max., volitelná frekvence 60/75 Hz
Vstupy: VGA, S-Video, AV, Audio
Výstupy: VGA, Audio

obr
obr: Video konverter Grandtec GVC-1000 (DELL OEM)
obr
obr: On-screen menu tuneru Grandtec

Schopnosti v praxi

Toto zařízení neobsahuje TV tuner, jedná se pouze o konvertor. Přesto mohu zodpovědně říci, že si z testovaných přístrojů vedl nejlépe. Obraz se zobrazuje včetně overscanu, tudíž nastavte rozlišení alespoň na 800x600 px, aby nedocházelo ke ztrátě pixelů. Obraz je relativně čistý, a stálý. Slušná ostrost obrazu a jen malý duch.

Výhodou je možnost provozu v 75 Hz, obraz je v tomto režimu velmi slušně plynulý i při rychlých demech a hrách. Jedním negativem je, že při rychlých pohybech nestíhá deinterlační filtr a objekt se tak rastruje - efekt scanlines (například rychlé střely ve hrách, inviciblita sprajtů, rychlý pohyb kurzoru apod.)

obr
obr: Efekt scanlines při rychlém pohybu (střely)

Odezva konvertoru je též bez problémů.

Konvertor má on-screen menu, kde můžete nastavit rozlišení, frekvenci, sytost barev, ostrost, jas, kontrast apod..

obr
obr: Obrazovka systému v podání tuneru Grandtec (pro zvětšení klikněte)
obr
obr: Obrazovka her v podání tuneru Grandtec (pro zvětšení klikněte)

Hodnocení

+ čistý stálý obraz
+ schopnost 75 Hz (kvalitní snímková konverze)
+ bezproblémová odezva
- deinterlace filter občas nestíhá
- mírný šum velkých ploch tmavých barev

 

5. CYP CM-347ST Video to PC/HD Scaler

Specifikace

rozlišení: PC - max. 1280x1024 a HDTV režimy, volitelná frekvence 50-85 Hz
Vstupy: SCART RGBS S-Video, Compozite
Výstupy: PC VGA / HD
Zvláštnosti: 3D-motion based deinterlacing

obr
obr: Scaler / konverter Cypress CM-347ST

Schopnosti v praxi

Nejedná se zde o klasický tuner box, je to zařízení vyšší kategorie, spadající do profesionálního použití. Zaujme zejména možností připojení ze zdroje SCART a též frekvencí od 50 Hz. Bohužel u Amigy se nedá kloudně využít, jednak je SCART nekompatibilní s Amiga signálem (špatné podání barev), a zadruhé box neumí pracovat s neprokládanými režimy Amigy (hry), jen s Interlaced módy.

Při použití výstupu přes S-Video docílíme kvalitního podání obrazu, ale objevují se artefakty v podobě zrnění, též nevalné jsou artefakty způsobené rychlým pohybem (například při pohybu kurzoru myši).

Zařízení jsem zařadil spíše pro zajímavost (díky schopnosti Scartu a 50 Hz, které velmi chybějí u jiných zařízení a zřetelně by zlepšili situaci při použití s Amigou), ale vzhledem k tomu, že praktické využití s Amigou je nevhodné, další schopnosti už uvádět nebudu.

obr
obr: Obrazovka systému v podání scaleru Cypress (interlace režim)

Hodnocení

+ čistota obrazu
+ schopnost 50 Hz
- zvládá pouze Interlace
- artefakty v obraze
- artefakty při rychlém pohybu

 

Závěr

Na trhu je relativně velká nabídka tunerů a videoboxů. Jsou však mezi nimi rozdíly, a ne všechny jsou vhodné pro použití s Amigou. Záleží na tom, na jakou činnost je chcete využít, ale příležitostnou práci odvede většina z nich.
Pomyslným vítězem testu při zohlednění funkčnosti provozu s Amigou se stává videokonvertor Grandtec GVC-1000. Nabízí nejvyší čistotu a stabilitu obrazu ze všech testovaných, navíc pracuje v 75 Hz, kdy je obraz slušně plynulý.
Propadl tuner fy AverMedia, který nezvládá neprokládané režimy, stejně jako profesionální zařízení Cypress.
Zajímavým se ukázal též tuner fy Hercules, který umí voliteně zobrazovat/nezobrazovat overscan, což je možno využít u některých her.
Jako perličku dlužno uvést, že konvertor Grandtec, tuner Aver a Hercules (pouze s některým firmware) si poradí i s NTSC Amigou CD32 softwarově přepnutou do PALu a výsledný obraz podají v barvách - na rozdíl od většiny LCD televizí či RGB monitorů.

Sepsal a otestoval Amigoun, amiga1200 zavináč volny tečka cz