Kniha návštěv

Zálohovací zařízení na Amize

Článek se pokusí lehce nastínit probelmatiku využití páskových zálohovacích zařízení na Amize. Ačkoliv se již může zdát doba používání páskových zařízení historií, může i dnes poskytnout dobrou službu zejména v případě bezpečnostních záloh systému nebo dlouhodobějšího uchovávání dat.

obr: Pásková mechanika Tanbergdata na externím SCSI řadiči u A1200

Trocha teorie na začátek

Páskové paměti jsou jsou sekvenčním zařízením, to znamená, že pokud je třeba zpřístupnit libovolnou informaci na pásce, je nutné, aby byly nejdříve přečteny všechny informace předcházející.
Streamer je páskovým médiem s podélným proudovým záznamem, páska je uložena v kazetě, zaznamenaná data se nezapisují po blocích, ale jsou zapisována jako celistvý proud dat. Vlastní záznam je prováděn podélně (podobně jako u audio kazety).
Kazety DAT (4 mm) pracují na principu šikmého záznamu dat na magnetickou pásku. Oproti streamerovým páskám mají větší kapacitu a mechaniky se vyznačují se vyšší přenosovou rychlostí.
Nejčastějším připojením páskových zařízení je přes řadič SCSI.

Jak to funguje v praxi

Nejznámějším obslužným zálohovacím programem na Amize je bezesporu Diavolo Backup. Nejnovější je verze 2000. Diavolo Backup je univerzální zálohovací software, který umožňuje vytvářet zálohy jednotlivých složek, ale i ceclých partitionů disků na pásky, diskety nebo i do souboru na pevném disku. Můžeme rovněž vytvořit spouštěcí disketu, která umožní bezpečné zálohování a rozbalování záloh například systémového disku.
Program dále umožňuje použití komprese, pro zmenšení velikosti záloh. Má velmi uživatelsky přívětivé rozhraní a zároveň dovoluje i širokou škálu uživatelského nastavení.

Test dvou páskových zařízení

K praktickému testu jsme použili dvě páskové mechaniky:

TANDBERG DATA NS8 PRO používá kazety TRAVAN o kapacitě 4 GB (nebo cca 8 GB s hardwarovou kompresí)

DEC TLZ09 používá kazety DAT DDS-2 o kapacitě 8 GB (s hardwarovou kompresí)


Jak na to

PŘÍPRAVA:
Po připojení mechaniky k řadiči SCSI (ať už se jedná o interní nebo externí mechaniku) a spuštění programu Diavolo Bakup provedeme volbu zařízení pomocí menu "Streamer tape / Removable medium settings". V případě použití páskové mechaniky zvolíme Medium type - Streaner type a provedeme Auto configuration. Ta by měla již příslušné zařízení najít a poté nakalibrovat s vlouženou kazetou. Můžeme samozřejmě příslušné hodnoty device nastavit ručně. V tomto okamžiku jsme již připraveni provádět zálohy.

V menu Backup settings můžeme zvolit, zda chceme použít softwarovou kompresi dat a zvolit příslušný kompresní algoritmus (Diavolo používá kompresory s balíku XPK), pokud ráčíme data zaheslovat, stačí zvolit vhodný kódovací algoritmus.

ZÁLOHOVÁNI:


V hlavním okně programu zvolíme Backup. Zvolíme volbu "Device", kde by již mělo být nastavené naše zařízení.
- V případě, že chceme zálohovat jednotlivé složky, zvolíme v seznamu "Mounted volumes" zařízení, ze kterého budeme zálohovat a po naskenování obsahu označíme potřebné složky.
- V případě, že chceme zálohovat celý obraz disku, zvolíme "Image" a poté vyberem příslušný disk.
Zálohování spustíme "Start Backup".

Pro případ rozbalování zálohy použijeme "Restore Backup", nezapomeneme nastavit příslušnou device, a po stisknutí "Read backup directory" se nám zobrazí okno se zálohou (nebo seznamem, pokud máme více záloh na jedné pásce). Volbou "Select" nastavíme cílový disk a složku, kam se má záloha rozbalit.

Výsledky

Obě uvedená zařízení v externím provedení na řadiči Squirrel SCSI PCMCIA v Amize 1200 + Blizzard 1228/4MB Fast RAM, fungovala naprosto bezchybně, rychlost odpovídala konfiguraci (způsobenou jednak řadičem, který je připojen na pomalou PCMCIA sběrnici, jednak pomalejším procesorem 68020 / 28 Mhz. Zálohy a rozbalování probíhaly však naprosto spolehlivě.

obr: DAT Mechanika DEC poháněná Diavolo Backupem

 

Zhodnocení páskových mechanik

Klady:
- osvědčený a spolehlivý způsob zálohování
- kvalitní software, včetně spouštěcí diskety
- dlouhá životnost pásek (cca 25 let)
- poměrně velká kapacita pásek (např. 4/8 GB)
- relativně nízká cena médií

Zápory:
- páskové zálohování již téměř vyšlo z módy
- složitější zálohování vyplývající ze sekvenčního přístupu na pásku
- relativně pomalé zálohování, nízká přístupová doba


Sepsal a odzkoušel
Amigoun, amiga1200 zavináč volny tečka cz