Kniha návštěv

Magnetooptika a Syquesty na Amize

Ve svém seriálu o zálohovacích mechanikách si nyní představíme dva druhy zajímavých zálohovacích zařízení. Nejprve si vyzkoušíme magnetooptickou mechaniku a záhy mechaniku Syquest.

obr: Magnetooptická mechanika Sony SMO-C501 u A4000..

Magnetooptické mechaniky (disky) - princip a historie

Historie mechanik se začíná na konci 1980tých let. Již z názvu vyplývá, že se zde jedná o zápis dat na optickém a magnetickém principu. Jejich velkou výhodou byla možnost přepisu dat. Proto také připomínají dnešní -+RW nebo lépe -RAM optické mechaniky. Ačkoliv se tedy jedná o optický princip, média pracují v systému stejným způsobem, jako by se jednalo o pevné disky. Tudíž nevyžadují žádný zvláštní filesystém a mohou být jednoduše naformátovány.
Obšírněji – Magenetooptické disky jsou média, u nichž se záznam provádí zaměřením laserového paprsku za současného působení magnetického pole. Laserový paprsek zahřeje konkrétní místo na disku a magnetickým polem se změní zmagnetizování bodu. Po ochlazení magnetizace zůstane. Díky principu záznamu výhodou magnetooptiky je velká životnost médií, též nehrozí poškození dat vlivem magnetického pole.

obr: Magnetooptické médium 600MB (obě strany)


Média jsou ve formátu 31/2" i 51/4" a mají kapacitu od stovek MB až po jednotky GB. Vypadají jako CD-čka v plastovém cartridgi, který citlivou vrstvu chrání před škodlivými vlivy.

Praxe - MO Mechanika Sony SMO-C501

Pro náš test máme k dispozici mechaniku Sony SMO-C501. Ta je schopná pracovat s oboustranými disky o kapacitě 300 MB na stranu. Masivní externí mechanika má standardní SCSI rozhraní s vlastním připojením do sítě 220V.
Po zapojení a naběhnutí systému se již mechanika hlásí ve výpisu zařízení na řadiči.Po vložení média již nic nebrání tomu, aby se v příslušném programu (např. HDInstTools) provedla volba filesystému a rozdělení partitionů tak, jak jsme zvyklí u klasického pevného disku.

Po následném resetu disk můžeme naformátovat a v tuto chvíli je disk připravem (nejen) k zálohování.
Můžete na něj soubory kopírovat, mazat, jak jste zvyklí u pevných a pružných disků. To je tedy nesporná výhoda, která zálohování velmi zpříjemní.

V případě, že chcete na Amize načíst disky naformátované pod systémem Window$, můžete tak učinit po nainstalování podpůrných ovladačů (FAT95) a tvorbu příslušného mountlistu velmi usnadní utilita (MakeDrivers), kterou si navolíte příslušnou výměnnou mechaniku a kapacitu média.. Médium pak zpřístpníte pouhým spuštěním vytvořeného mountlistu.

Výkon mechaniky na konfiguraci A4000/ 060+SCSI představoval hodnoty Čtení- 292 kb/s, Zápis- 160 kb/s. Vše pod filesystémem SFS. Berte však v úvahu, že se jedná o nejnižší kapacitu médií a jednu z prvních mechanik.. Příjemně překvapil fakt velmi slušné přístupové doby a to i během zápisu. (Naprosto nesrovnatelné například s CDRW-médiem naformátovým pod paket filesystémem..)


Syquestové mechaniky

V roce 1982 vznikla fa SyQuest Technology, Inc. Zabývala se výrobou pevných disků a výměnných mechanik. Mezi hlavní počiny právě patří výměnné mechaniky – ty také nesly jméno firmy. Hovořím v minulém čase, protože fa se rozpadla již v roce 1998.

obr: Syquest mechanika 5200C na 200MB cartridge v Amize 4000


Médium je výměnný kotouč pevného disku o průměru 5 1/4" nebo 3 1/2" umístěný v plastové kazetě. Tvoří přechod mezi pružnými a pevnými disky. Kapacity se pohybují v řádu desítek až stovek MB.
Opět zde narazíme na shodný pricip – systém pracuje s cartridgi jako by to byly pevné disky. To umožňuje přímý přístup k datům a jejich snadným úpravám a obměnám.

obr: Syquest médium 44 MB
Praxe - Syquest mechanika Prodrive SQ5200C

Jedná se o externí 200MB variantu Syquest mechaniky na rozhraní SCSI. V době testu byla zapojena interně – po vyjmutí z externího boxu se totiž jedná o standardní mechaniku umístitelnou do 5 1/4" pozice.
Po zapojení je mechanika ihned přístupná počítači a hlásí se na výpisu zařízeních na řadiči.I zde po vložení médií můžeme ihned nastavit filesystém a vytvořit oddíly jako na pevném disku.Po naformátování je médium připravené k práci. Můžete na něj rovněž soubory kopírovat, mazat, jak jste zvyklí u pevných a pružných disků.

I zde je možné použít postup uvedený výše na zpřístupnění médií naformátovaných pod systémem Window$.

Výkon mechaniky na konfiguraci A4000/ 060+SCSI představoval hodnoty Čtení- 307 kb/s, Zápis- 34 kb/s. Vše pod filesystémem SFS. Předpokládám, že nižší výkon je způsoben použitím média 44MB – nejmenší kapacity, která jde do mechaniky, jinak stavěné na média 200MB. Jiné médium se mi ale bohužel nepodařilo sehnat. I zde příjemně překvapí fakt velmi slušné přístupové doby, ta je však trochu horší během zápisu.


Závěrem

Zde testované mechaniky jsou dnes již spíše hříčkou, ale v době svého vzniku patřily k vynikající (a pro běžného uživatele zpravidla nedostupné) technologii. Můžeme si snad dovolit generalizovat obě mechaniky díky podobné funkčnosti. Nespornou výhodou je přímý zápis na médium, nevýhodou je fyzická mohutnost mechanik a médií, malá kapacita dat. Na svou dobu však mechaniky právem představovaly zálohovací komfort.

Sepsal a odzkoušel
Amigoun, amiga1200 zavináč volny tečka cz