Kniha návštěv

Indivision AGA 4000/CD32 Scandoubler/Flicker Fixer (interní)

nový, technologicky pokročilý scandoubler / flickerfixer pro Amigu 4000/CD32.

obr: Spodní strana skendableru

Pár slov úvodem

Základní videovýstup Amigy vyhovuje "televizní" normě a posílá signál v 15 Khz. Přestože existují tzv. RGB (video) či Multisync monitory, které signál bez problémů zobrazí, na "normálním" PC monitoru si prostě neškrtnete. V tomto případě musíte použít nějaký konvertor, který zdvojnásobí danou frekvenci do pásma 31 Khz, kterou už běžný monitor dovede zpracovat. K tomu právě slouží tento kus hardware. Scandoubler pouze zdvojnásobí frekvenci, flickerfixer má na starosti stabilizaci obrazu, pokud běží v režimu interlace, aby obraz "neblikal". Indivision AGA interní zvládne obojí. Recenzovaný kus hardware je určen pro Amigu 4000 a Amigu CD32.

obr: Svrchní strana skendableru

 

Specifikace od výrobce

Parametry jsou stejné jako u Indivisionu pro A1200, liší se poze provedením tištěného spoje, rozměry a přidáním dodatečného stínění.

- interní varianta pro A4000/CD32, napojení pouze na čip Lisa, (jiné scandoublery/flickerfixery vyžadovaly další Alice-adaptér)
- plně 24 bitová hloubka barev pro všechny obrazové režimy a výstupní frekvence
- všechny OCS/ECS/AGA obrazové módy podporovány, výsledek vždy překročí 60Hz bez blikání interlace
- zachována možnost použití 49.9Hz režimu
- možnost emulace prokládaných řádek pro navození lepšího retro-pocitu
- konfigurovatelný design s podporou aktualizace firmware, nové obrazové režimy mohou být přidány na základě softwarové aktualizace
- genlock kompatibilní (Toaster/Flyer)
- nepotřebuje složitá nastavování, stačí zapojit a používat
- nízká spotřeba, žádné problémy s přehříváním (3.3V design, 2.5V napětí jádra)
- podpora Highgfx režimů (rozlišení až 1024x768).
- podpora úspory energie monitorů


Instalace

V krabičce najdete vlastní skendabler a kabel s D-SUB konektorem. Též je přiložen krátký manuál v angličtině a němčině, kde je uveden ve stručnosti postup instalace skendableru do Amigy.

a1200
obr: obsah balení čerstvě po vybalení z krabičky

Samotná instalace skendableru do desktopové Amigy je nepatrně složitější, ale každý, kdo je schopen vyměnit v Amize hardisk, bude pravděpodobně schopen zapojit i skendabler. Zde najdete postup instalace do Amigy CD32.

install
obr: Moje postarší Amiga CD32, už má něco za sebou..

Nejprve je třeba otevřít Amigu CD32. Musíte odšroubovat všechny šrouby na spodku CD32ky. Tím se uvolní vrchní kryt od spodního, avšak pozor! Než odklopíte víko, musíte ještě uvolnit plochý datový kabel CD mechaniky od konektoru na spodku. To je poněkud obtížné a je nutné nejprve uvolnit západku na konektoru, teprve pak lze kabel vysunout snadněji. Také je potřeba odpojit kablík vrchního panelu - ten s diodami a reset tlačítkem. Poté víka odsebe snadno oddělíte.

install

obr: Oddělená vrchní a spodní část CD32ky. CD32 má též stínící plech.

CD32ka má stejně jako Amiga 1200 stínící plech, který kryje vlastní motherboard. Po uvolnění několika plechových paciček a pár šroubků již máte přístup k místu, kam vložíte skendabler.

install
obr: Základní deska Amigy CD32. Čip Lisa, na který se skendabler přicvakne je zvýrazněn červeně.

Skendabler musíte nacvaknout na čip Lisa, který je na obrázku zvýrazněn červenou barvou. Zde je potřeba postupovat velmi opatrně, a ujistit se, že je patice skendableru správně umístěna na čipu, aby nenastaly problémy jako jsou špatný kontakt nebo ulomená patice. Po ujištění je potřeba v místě čipu prsty natlačit patici na čip. Musí pěkně slyšitelně zacvaknout.

install
obr: Skendabler již nasazený a zacvaknutý na čip.

Novinkou oproti skendableru do Amigy 1200 je možnost dodatečného odstínění skendableru, které v případě Amigy CD32 můžete přišroubovat k motherboardu v místě šroubu v levé spodní části. Stínění zajistí lepší kvalitu obrazu (zmizí případné ruchy).

install
obr: Stínění na CD32 je třeba mírně upravit aby neblokovalo skendabler.

Nyní zjistíte, že vrátit stínící plech v původním stavu není možné, protože koliduje se skendablerem. Proto musíte v místech, jak je patrné z obrázku vyříznout v plechu díru, aby bylo vše v pořádku. Posledním problémem je umístění konektoru D-SUB. Vzhledem k tomu, že CD32 s tímto nepočítá, bylo by nutné vyřezat díru i do plastu a tam konektor našroubovat. Toto by bylo možné například v levé nebo pravé spodní části. Já vytáhl kabel pouze provizorně v zadní části, kde je expanzní konektor.

install
obr: CD32ka po úspěšné instalaci interního skendableru Indivision.

Nyní zjistíte, že vrátit stínící plech v původním stavu není možné, protože koliduje se skendablerem. Proto musíte v místech, jak je patrné z obrázku vyříznout v plechu díru, aby bylo vše v pořádku. Posledním problémem je umístění konektoru D-SUB. Vzhledem k tomu, že CD32 s tímto nepočítá, bylo by nutné vyřezat díru i do plastu a tam konektor našroubovat. Toto by bylo možné například v levé nebo pravé spodní části. Já vytáhl kabel pouze provizorně v zadní části, kde je expanzní konektor.

Praxe

Další část víceméně přebírám z dřívější recenze skendableru Indivision A1200, jelikož po technické stránce jsou skendablery totožné. Konfigurace skendableru jako například přepínání vertikální frekvence je možná pouze u rozšířené Amigy CD32, která je vybavena například modulem Paravision SX-1. Teoreticky by ale mělo jít vypálit bootovací CDčko i pro nerozšířenou CD32, z kterého by bylo možné zmiňované programy Indivision Flash a indivision Config spouštět.
Ihned po zapnutí Amigy skendabler pracuje, je nastaven od výrobce do režimu PAL 62,5 Hz, či NTSC 75 Hz, což by měl zobrazit každý monitor / LCD. Je to zajisté výhoda tohoto SD, protože všechny ostatní pracovaly pouze v režimu 50 Hz, který funguje pouze s monitory CRT a jen některými dražšími modely LCD. Skendabler obsahuje informační reklamní obrazovku, která zároveň zobrazuje i verzi firmware.

install
obr: Bootovací obrazovka skednableru, s informacemi o verzi firmware

Uživatel má možnost provádět nastavení a aktualizace skendableru přímo ze systému pomocí ulitit Indivision Config a Flash. Nejnovější verze firmware je momentálně v 1.5, a je velmi vhodné aktualizaci ihned provést. Všechny aktualizace seženete na webových stránkách výrobce www.icomp.de v sekci support. Například nejnovější update je důležité pro funkčnost režimu HDTV, o tom však o něco málo později.

Program Indivision flash nemá cenu více rozebírat, slouží použe k provedení aktualizace firmwaru a jeho případnému zálohování.

flash

Důležitá utilitka Indivision config umožňuje pokročilá nastavení skendableru, která si v krátkosti popíšeme a to od zpodu nahoru:

config

Tlačítka Default Config poslouží k návratu do na tovární nastavení skendableru, jeho použití je vhodné když se něco zvoře :)
Save Config poslouží k uložení vlastního nastavení do interní paměti skendableru.

V části Miscellaneous Settings najdeme tlačítko Scanmode. To je vlastně násobič frekvence. Může být nastaven na 1.0, coz znamená frekvenci 49,9 Hz (PAL) a nebo 1.25, což je frekvence 62,5 Hz (PAL). Pokud váš monitor nepodporuje chod v 50 Hz musíte používat pouze Scanmode x 1.25.
Funkce Scanlines slouží k emulaci tzv. meziřádků v neinterlace režimech, které si jistě pamatujete z RBG monitorů, jako černé linky v obraze, dobře viditelné například v NTSC, nebo když jste manuálně roztáhli obraz vertikálně. Toto navozuje ještě více retro styl, i když na mě působí příliš ostře, zdá se mi to už příliš moc rastrované.

install
obr: Detail scanlines emulace na LCD

Use Display Timing přepíná mezi standardním nastavením parametrů obrazu a nastavením uživatele (User settings). V uživatelském režimu můžete měnit polohu obrazu (šipky u Screen Position), zvyšovat a snižovat hodnoty časování (Screen Timing) a měnit polaritu synchronizace (Sync Polarity). Doporučuji pouze pro experty na jemné doladění parametrů obrazu. Běžný uživatel naprosto vystačí se základními hodnotami..

Podpora dalších grafických módů a rovněž HighGfx

Velkou výhodou skendableru je i to, že dokáže zpracovat též signál ostatních monitor ovladačů Amigy, jako je například mód Super72, se kterým můžete získat stabilní rozlišení 800x600px, které díky flickerfixeru netrpí nectnostmi blikání.
Navíc je tu dokonce i podpora ovladače HighGfx.

install
obr: Rozlišení 1024x768 v podání HighGfx ovladače a skendableru Indivision


HighGfx je monitor driver pro nativní čipset Amigy, schopný zobrazit rozlišení až 1024x768px. Díky tomu, že Indivision je schopen tento signál zpracovat, získáte tak stabilní obraz bez blikání v tomto rozlišení. Autor HighGfx doplnil svůj ovladač ještě o režim HDTV, který tak dokáže s pomocí skendableru zobrazit až rozlišení 1280x720px, což už je rozlišení za které se nemusí stydět mnohá slušná grafická karta. Ovladač je zatím ve stádiu Alpha, a tudíž muže zlobit.

hdtv
obr: Rozlišení HDTV 1280x720 bodů přes Indivision Scandoubler/flickerfixer


Postřehy z používání

50 Hz vs 60 Hz
PALová frekvence AGA čipu běží v 50 Hz, jako ostatně i třeba televizní vysílání. Je to prostě videorežim. Jenže PCčka 50 Hz prakticky neznají a nepoužívají tudíž i moderní monitory LCD již 50 Hz režimy nepodporují. V 50 Hz máte naprosto plynulý obraz, hry a dema běží plynule a bez škubání nebo trhání, protože jsou naprogramované na 50 Hz časování. Když například spustíte nějakou PAL hru v NTSC (například Turricana), zjistíte, že panáček běhá rychleji a rychleji i hraje hudba. Hra se totiž přizpůsobila novému časování a namísto původních 50ti snímků za sekundu proběhne 60 snímků. Proto: Pokud vaše LCD podporuje 50 Hz, nastavte si 50 Hz, abyste zachovali plynulost her a dem.
Pokud vaše LCD nepodporuje 50 Hz, musíte se spokojit s režimem 60 Hz. Skendabler v tomto případě provádí konverzi snímkování z 50-60 a nesoulad 10 snímků se projeví s každou sekundou viditelným škubnutím (trhnutím) obrazu zejména patrných ve hrách jako je např. Pinball Dreams/Fantasies.
50 Hz na CRT je k ničemu, protože obraz příliš bliká, doporučené ergonomické frekvence jsou od 75 Hz výše, ale na LCD se obraz nejeví blikající, díky jiné technice zobrazení panelů LCD, což je obrovská výhoda LCDček pro použití s 50 Hz režimy.

install
obr: Kvalita obrazu je na vysoké úrovni (záběr ze hry James Pond 2 Robocod)


Problém nemastné neslané konzistence obrazu na LCD obrazovkách
Amiga disponuje "nestandardním" rozlišením pro současné monitory LCD. U LCDček je důležité tzv. nativní rozlišení. To činí u 12" 800x600px, 15" 11024x768px, u 17",18",19" 1280x1024px. V tomto rozlišení máte zaručen ostrý obraz a nedoformovaný bod obrazu. Jenže pokud na takovém monitoru zobrazíte jiné rozlišení než je jeho nativní, které není jeho plným násobkem, začne se deformovat bod a LCD zpravidla aplikuje nějaký interpolační filtr, aby zjemnila následky přepočítání rozlišení. Obraz v tomto rozlišení není nikdy ostrý, protože velikost jednoho bodu je u LCD podstatně větší než u CRT a musí se tedy interpolovat.
Navíc Amiga disponuje rozlišením, které se netřefí do nativního režimu LCD, ani do standartních rozlišení. Počítejte se mnou. Hry běhají zpravidla v loresu, to máme 320x256px, k tomu připočítejme overscan a už to činí například 368x283px. Vynásobne 2ma a získáme nějakých 723x566 bodů. Většina LCDček pak takové rozlišení interpretuje jako 800x600.

install
obr: Interpretace rozlišení jako 800x600 px na LCD panelu


Nesoulad bodů se pak projeví v nestejnoměrné hustotě bodů, patrné jako houstnutí a řídnutí v určitých částech obrazovky například při horizontálním scrollování textu.
Další nepříjemností u LCD je pak další neostrost a poblednutí obrazu při rychlém pohybu, způsobené nižší rychlostí odezvy LCD panelů.
Suma sumárum jsou tu značné nástrahy při používání LCD s Amigou, ale výhody spíše převyšují nevýhody. Autor aktualizace Minimigu uvádí, že některé starší modely EIZO, schopné nastavit svůj "sampling clock" na 910 pixelů na řádek nešvarem nevhodné interpretace Amiga rozlišení netrpí. Dobrých výsledků lze rovněž dosáhnout s monitory s nativním rozlišením 800x600px, zvlášť pokud neprovádí interpolaci obrazu.
Toto se však týká zejména režimů 50 Hz, režimy >60 Hz LCDčka interpretují lépe, a tyto druhy deformace nebudou prakticky patrné.

install

obr: Bootmenu a systém na CD32 s Paravisionem - proužky v obraze jsou způsobeny jen focením..


Závěrem

Kvalitní scandoubler s širokou škálou nastavení, podporou 50/60 Hz, zabudovaným flicerfixerem a podporujícím režimy jako je HighGfx. Kvalita obrazu je na vysoké úrovni, text je ostrý, barvy jsou věrné. Usazení do Amigy je dobře vymyšlené a funkční.
Není téměř co vytknout, možná jen pokročilejší zpracování obrazu jako například adaptivní hardwarové skálování obrazu, které by roztáhlo obraz na celou plochu monitoru, a jež lze docílit v emulátoru WinUAE za pomoci DirectX filtrů..

Výrobce: Individual Computers, orientační cena: 128 Eur.

Sepsal a odzkoušel
Amigoun, amiga1200 zavináč volny tečka cz