Kniha návštěv

Obecně o situaci písma na Amize

onty jsou důležitou součástí systému a každý uživatel se s potřebou rozličných fontů setká prakticky ve všech oborech činnosti.

Bitmapové fonty

Fonty se na Amize vyskytují v několika formátech, určených pro konkrétní potřebu. Úplně nejzákladnější kategorii tvoří tzv. bitmapové fonty, které jsou použity již od samého počátku AmigaOS. Tudíž jsou použity na systém a veškeré systémové programy s nimi počítají. Bitmapové fonty pracují rychle a jsou uzpůsobeny na zobrazování malých velikostí vhodných pro zobrazení na monitorech počítače. Tyto fonty však mají podstatné nedostatky. Kupříkladu je nelze ke spokojenosti užít na tisk jakýchkoli dokumentů. Tento nedostatek pramení z  toho, že tyto fonty jsou konstruované speciálně pro jednotlivé velikosti, např. 8pixelů, 12 pixelů atd. Při tisku se pak počítá s daleko většími rozlišeními, které tyto fonty vůbec nezahrnují.

Vektorové fonty

ruhou a poslední kategorií fontů použitých v AmigaOS jsou tzv. Intellifonty. Tyto písma jsou navržena zcela odlišně od bitmapových, neboť vytvářejí jednotlivá písmena z křivek pomocí matematických vzorců – tedy vektorově. Vektorové fonty jsou již zcela vhodné pro použití na tisk, neboť větší velikosti písma jednoduše dopočítají a křivky jsou perfektně vyhlazené při jakékoliv větší velikosti. Vektorové fonty jsou náročnější na výpočetní výkon, a mají jeden nedostatek, kterým je zobrazování v malých velikostech písma, nejsou proto vhodné jako systémové fonty při použití nízkého rozlišení.

V  okolním světě (na jiných platformách) se rovněž používá jak bitmapových (velice zřídka, např. příkazové řádky MS-DOSu ve Windoze), tak vektorových fontů. Setkáme se zde se dvěma nejdůležitějšími druhy vektorových fontů. TrueType fonty (.TTF) a Adobe Postscript Type1 fonty (.PFB/.PFA).
Tyto fonty nelze obecně na Amize používat bez speciálního software. Je možné je používat v některých komerčních aplikacích a nebo lze využít univerzální řešení tzv. font enginů, které zajistí jejich funkčnost i v systému.

Jelikož naší mateřskou řečí je čeština a ne angličtina, je situace s fonty a češtinou v programech/systému poněkud složitější. Systém se dá pomocí české lokalizace přeložit, ale existuje celá řada programů, kde potřebujete kvalitní češtinu (textové editory-DTP, grafika), navíc mnohdy ještě kompatibilní s MACem a PeCÍ (Internet). Jak tedy celou situaci řešit? Odpověď naleznete v tomto článku.


P
odpora standardních vektorových fontů (TrueType, PS Type1)

  nainstalovanou lokalizací češtiny (zde hovořím a beru v úvahu pouze ATO-E2) získáte češtinu s fontíky do systému a několika základními vektorovými fonty, navíc ještě nekompatibilními se všeobecně používanými standardy. Kde sehnat více fontů?
Na internetu hledat volné TrueType nebo PS Type1 fonty. Jejich funkčnost zajistí freewarové utilitky Type1Engine a TTFlib z Aminetu.

TrueType fonty lze najít zejména ve Windoze systémech a na Amize se nám budou hodit zejména jako fonty na použití v internetovém prohlížeči.
Adobe PS Type1 fonty se používají hlavně v oblasti DTP (tedy zejména MAC) a my je rovněž budeme chtít používat v programech kategorie DTP.

Instalace TrueType fontů

o instalaci TTFLib z Aminetu spustíme TTFManager. Zde navolíme zdroj (Font Source) TrueType fontů (.TTF), které jsme si už obstarali. Cílový adresář (Font Destination) je zpravidla adresář FONTS:. Nyní jednoduše vybereme fonty, které chceme nainstalovat a program je načte. Nyní klikneme na jméno fontu v levé části a zvolíme Options.

V případě, že fonty chceme použít v DTP programech navolíme algoritmus výpočtu velikosti písma (Metric Source) na Typo. Pro psaní českých znaků v kódování češtiny použité v lokalizaci ATO-E2 nakopírujeme soubor TTFcodepage do ENVARC: jak je uvedeno v pokynech lokalizace. V kolonce velikosti fontu (Font size) zvolíme různé přednastavené velikosti písem. Pokud vlastníme od jednotlivých fontů i jejich odnože (kurzívu, tučný, tučný kurzíva), můžeme je nastavit pomocí funkce Family – Set. Tato jinak vynikající funkce (umožňuje kvalitní zobrazení variant fontů, protože je negeneruje počítač, ale používá reálné soubory fontů) není bohůžel na Amize moc využitelná kvůli nedokonalosti bullet.library a systémového ovládání fontů, tedy funguje pouze zřídkakdy a může být nestabilní. Při nastavování odnoží fontu nezavírejte před vlastní instalací fontu jeho okno, jinak se odnože nenainstalují! A nyní již můžeme font nainstalovat (Install). Teď se již fontík chová stejně jako známé Intellifonty, a lze je tedy použít ve všech systémových programech. Psaní českých textů pomocí TrueType fontů např. ve Final Writeru, nyní již nedělá problémy. Klávesnice je použita standardní ATO-E2.

Pokud chceme fonty použít na zobrazování internetových stránek např. v IBrowse je vhodnější provést složitější nastavení. Aby se písmena zobrazovaly v pořádku, je třeba v kolonce Options nakliknout na položku Info, kde zjistíme hodnoty Ascender a Descender. Tyto vložíme do položek Ymax a Ymin. Metric Source navolíme na Custom. Pokud jsme si nainstalovali Antiword z Aminetu, máme štěstí, neboť můžeme použít kódovací tabulky pro kódování češtiny známé z PeCe/MaCa a můžeme si tedy navolit v  položce Code Page např. 8859-2 ISO Latin2/CP1250 Win Latin2 (tedy soubory .antiword/8859-2.txt, resp.CP1250.txt) pro správné zobrazování češtiny vhodné např. do IBrowse. Jméno fontu můžeme rovněž upravit podle použitého kódování, např. Arial-ISO2, nebo Arial-WinEE. Osobně doporučuji používat kódování ISO8859-2, neboť poslední verze prohlížeče IBrowse 2.3 takto zobrazí správně téměř všechny české znaky, tedy i „ž š ř“ atd. a rovněž zobrazování stránek v kódování WinEE-CP1250 je velice slušné. Protože prohlížeč IBrowse nedokáže interně podporovat různá kódování, jak tomu bývá např. v NetScape, musíme používat pouze české nebo anglické fonty a tudíž v případě češtiny přijdete např. o znak copyrightu. Font s kódováním Win-EE samozřejmě také funguje, ale IBrowse nedokáže správně zobrazovat znaky „ž š“ aj., ze kterých odstraní diakritiku (viz. pro čechy nešťástná funkce Remap Specific Windows Characters). Použití WinEE fontů zapříčiní velice špatné zobrazování stránek v kódování ISO. Takto navolený font tedy nainstalujeme a hurá konfigurovat IBrowse.

Poslední verze IBrowse umožňuje nastavení tzv. Font-stylů. Tj. konečně můžeme mít stránky zobrazené několika různými fonty a zobrazit tak webové stránky přesně tak, jak vypadají na PeCi – opravdu doporučuji. Jak postupovat? Opatřete si fonty z PeCe – Arial, TimesNewRoman, CourierNew, Tahoma… Fonty nainstalujeme do systému pomocí TTFLib a zvolíme kódovací tabulky 8859-2 z Antiwordu. Fonty přejmenujeme vždy např. na Arial-ISO2. Spustíme IBrowse a v kolonce preferencí zvolíme HTML a poté Fonts. Vidíme Normal font a Fixed width font profily. Doporučuji změnit základní font Normal, kterému je přiřazen Times.font na TimesNewRoman-ISO2.font a Couriera z Fixed dáme CourierNew-ISO2. Nyní zkopírujeme-naklonujeme styl Normal a nazveme ho TimesNewRoman. Dodáme další styly jako Arial, Verdana, Tahoma, Georgia (mimochodem hlavní font této stránky, nainstalovat!! Je ve WinXP), Geneva atd… Pokud netušíte, jaké styly jsou vhodné pro konkrétní webstránku, nechte si zobrazit zdroj (Display page source) a hledejte v html kódu font face, z kterého se dozvíte, jaké fonty jsou použity. Bývá zde obvykle pořadí několika fontů, pro případ, že není nainstalováno první, použije se druhé apod.

p.s. Pokud nám vadí zdlouhavé načítání fontů, lze si v Options menu nechat vygenerovat bitmapové verze různých verzí outlineů. Toto je vhodné i pro případ, že náš oblíbený program nepodporuje ani Intellifonty.

p.s.2 Texťák Amiga Writer ve verzi 2.1+ podporuje nativně TrueType fonty a dokonce jejich Antialiasing – vyhlazování hran obrazovkových písem, ale podpora se týká pouze anglického psaní – tedy zase pouze ISO8859-1. je to tak??

p.s.3 Pro použití českých TrueType fontů v textových editorech je vhodnější použít fintu, která nám umožní tisk dokumentů téměř úplně identický PeCi – stejné proporce, velikosti písem, čtěte dále. Jest to kvůli nedokonalosti TTFLibu/Amiga bullet.library/konverze, že normálně není vše úplně identické (zejména proklad-nelze regulovat při proporcionálu atd.)


Instalace Adobe PS Type1 fontů

ainstalujeme Type1Engine z Aminetu (připravme si rychlý processor, nejlépe 060). Do složky systém se nám již nainstaluje Type1Manager. Můžeme s ním pomocí funkce Install navolit jednotlivé .PFB fonty. Hlídejme si, aby fontíky měli i svoje .AFM soukmenovce. Fontíky se nám zobrazují v levé části programu. Nyní můžeme odkliknout nainstalovaný font a zvolit Modify. Netřeba mnoho volit, téměř vše zajišťuje samotný program. Zpravidla se nám jedná pouze o změnu kódování, tedy vypneme „Font internal encoding“ a vybereme např. E2 (czech), pro psaní českých textů přímo v kódování ATO-E2. Zvolíme Save a jedeme.

Fakt je, že Adobe PS Type1 fonty jsou většinou v textových editorech (Final Writer) podporovány odjakživa, ale zkuste s nimi psát česky. Autoři totiž často – vždycky!! podporují pouze standardní anglické ISO8859-Latin 1.

PS Type1 fonty jsou vhodné zejména na použití v DTP, zobrazování např. v Browserech není nic-moc. Ale od toho je použití TTFLibu, kde je situace o něco lepší. Doba, kdy Amiga bude standardně systémově podporovat antialiasing fontů a nativní podporu Open/True/Type1 Type fonty zatím ještě nenastala.

Finta: Chceme, aby výtisky např. z Final Writeru odpovídaly výtiskům z Micro$oft Wordu včetně použití standardních fontů – např. TimesNewRoman. Dalo mi strašně práce, než se mi podařilo všechno nastavit a upravit tak, aby to jelo. Použití TTFLibu je nevhodné. Vše zajistí Type1Engine a konverzní prográmek TrueType fontů na Type1 z Aminetu: ttf2pt1. Jelikož konvertíme české fonty (používal jsem fonty z WinME), musíme provést konverzi následovně. „ttf2pt1 –b –l latin2 jménofontu“. Konverze proběhne a vytvoří nám z TrueType Type1. Oba soubory .PFB a .AFM již nainstalujeme pomocí Type1Engine, jako vždy a nezapomeneme nastavit kódování E2 (czech)! Viola!


Převod (konvertování) vektorových fontů mezi různými formáty

ěkteré aplikace vyžadují pro svou práci jen určité druhy fontů, kupříkladu Toaster Paint pracuje pouze s Type1 fonty. V tomto a jiných případech budete potřebovat nějakým způsobem převádět fonty z jednoho formátu do druhého.

Jak jsem již uvedl v odstavci finta, je možné převádět TrueType fonty do formátu Type1. Existují však konverzní a editační programy, které dokážou konvertovat písmena prakticky jakkoliv. Takovým univerzálním programem na Amize, který kromě kvalitní editace vektorových fontů dokáže převádět i fonty různých formátů, je TypeSmith. Pomocí funkcí importu a exportu lze libovolně převádět Intellifonty, True Type, i Type1 fonty. TypeSmith je komerční program, který se však objevil i jako bonus program na jednom z Aminet CD, takže při troše štěstí ho seženete – jedná se o verzi 2.5c (starší Aminet CD jsou dnes poměrně lacinou záležitostí). Problémem českého uživatele však zůstává nemožnost automatické konverze mezi českými kódováními, takže se program hodí spíše pro převod fontů, kde nám nevadí absence diakritiky. Při práci s tímto programem jsem rovněž narazil na fonty, se kterými si program nedokázal poradit vůbec (import některých českých TrueType fontů).

Na závěr

íky těmto dvěma užitečným utilitkám není situace fontů na Amize vůbec tak špatná, jak si autoři české lokalizace ATO-E2 někde v manuálu povzdechli. Pokud máte přístup k českým ekvivalentům TrueType nebo Adobe PS Type1 fontům, neměli byste mít problémy s psaním kvalitních a na rozličná písma bohatých dokumentů. Písmenka uplatníte i v grafických editorech, renderovacích a jiných programech, ale o tom třeba zas někdy jindy.

 

......Pavel Vrabec, alias Amigoun

..................................amiga1200@volny.cz
.......................................www.volny.cz/amiga1200